นโยบายการคืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า 
 1. ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ เช่นผิดรุ่น ผิดกลิ่น ผิดสีที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้
 2. สินค้าที่ได้รับเป็นสินค้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น
 3. สามารถคืนค่าสินค้าได้เฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์ เท่านั้นไม่สามารถคืนค่าขนส่ง, ค่าห่อของขวัญหรือค่าบริการชำระเงินปลายทางได้
 4. ระยะเวลาการคืนเงินเป็นไปตามนโยบายการให้บริการของธนาคารโดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี
 • จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 30 วันหลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป ของบัตรเครดิต
 1. สงวนสิทธิรับเปลี่ยนคืนเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก www. bugbeatstone.com เท่านั้น
 
ขั้นตอนการคืนสินค้า
 1. ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-862-1000 (เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 17.00 น.) หรือ [email protected] เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากสั่งซื้อ พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า
 2. เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน 1-3 วันทำการ เพื่อแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าหรือขอเอกสารรับรองเพิ่มเติม
 3. หลังการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าและได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า จะดำเนินการจัดส่งเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าภายใน 14 วัน ผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน
 4. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ขาย เพื่อดำเนินการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีดังต่อไปนี้
 1. สินค้าคำสั่งพิเศษ  สั่งผลิต และสินค้าลดราคา
 2. สินค้าชำรุดอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์
 3. สินค้าชำรุดอันเกิดจากการขนส่ง หรืออื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการผลิต
 4. สินค้าที่มีการเปิดใช้งาน หรือ มีร่องรอยการชำรุดจากการเปิด
 5. ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนกรณีที่ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าเมื่อเห็นควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า