วัสดุการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

BUGBEAT Absorbent Stone เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการนำเศษ กระจกเหลือทิ้งมาแปรสภาพเป็นทรายละเอียด เพื่อใช้เป็น วัตถุดิบตั้งต้น ขณะที่บรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุธรรมชาติอย่าง ไม้ไผ่ถักทอเป็นงานจักสานภูมิปัญญาไทย ปลอดภัยต่อ ทั้งผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม